Learn Motu

English

 Motu

Umbrella

Damaru

Talk

Hereva

Comb

Barasi

Bag

Baege

Walk

Raka

NCDC Boss Man

NCDC ena Taubada

NCDC Boss Meri

NCDC ena Sinabadana

Good Morning

Daba Namona

Good Night

Hanuaboi Namona

Thanks a Lot

Tanikiu Badaherea

Goodbye

Bamahuta

I am Good

Lau be Namo

I am Happy

Lau Moale

I am Going

Lau Lao

I am Staying

Lau Noho

I am Hungry

Lau Hitolo

I am Waiting

Lau Naria

I will hold onto it

Lau dogoa tao

Let it go

Rakatania

You come

Oi mai

I am sleeping

Lau mauta

Get up

Toreisi

Go in

Vareai

Go out

Rakalasi

Sit down

Helaidio

 

 

 

 

Comments

No comments.Write A Comment


You can use the following HTML tags: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>


CAPTCHA Image
Reload Image